Proben - Kurumsal

PROBEN ENERJİ
Proben Enerji kurulduğu ilk günden itibaren ülkemizin nerdeyse tüm şehirlerinde kamu ve özel sektöre enerji işleri yapan bir enerji şirketidir. Firmamız ülkemizde ve dünyada her geçen gün artan enerji ihtiyacını karşılayarak bu süreçte en ergonomik çözümleri üretmeyi kendine amaç edinmiştir. Firmamız ülkemizin her köşesinde ve enerji sektörünün her alanında önemli projelere imza atmaktadır. HES, RES, GES, Doğalgaz ve Termik santrallerin elektrik montajları, açık şalt merkezleri, gaz izoleli şalt merkezleri, endüstriyel tesisler, demiryolu sistemleri faaliyetlerini sürdürmektedir.
altMİSYON

Müşteri memnuniyetini sağlayarak daha üst seviyede hizmet sunmak, hizmet ve üründe kalite bilincini yüksek tutmak, ekip ruhunu dinamik tutmak ve profosyonelce çalışmak, teknolojiyi ve insan gücünü birleştirerek hizmet sunmak. Hedeflerine kilitlenmiş, takım çalışmasının önemini bilen, şirket değerlerinden ödün vermeyen bilinçli, dürüst ve yeniliklere açık bir ekip kurmak. Şirketimiz; taahhütlerinde kaliteden, estetikten, standartlardan ve teknikten kesinlikle taviz vermemektedir. Taahhütlerini iş olsun mantığı ile değil, olması gereken olmalı mantığı ile yerine getirmiş ve getirmeye devam edecektir. Başarılarına başarı katmayı kendisine hedef edinmiş olan Proben Enerji bu hedefi doğrultusunda istihdamın devamını arttırmak,ülke ekonomisine katkı sağlamak ve bunu yaparken de marka olma yolundan kesinlikle taviz vermeme kararlılığı ile yoluna devam edeceğinin taahhütünü vermektedir. Bu yolda bizleri destekleyen ve güvenen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

VİZYON

Müşteri memnuniyetini göz ardı etmeden, önce can güvenliği diyerek en uygun fiyata en kaliteli ve yaratıcı projelere imza atmak. Teknolojinin bize sunduğu yeni imkanları takip edip bunları faaliyet ve projelerimizde kullanabilmek. Türk ekonomisine ve çalıştığımız ülke ekonomilerine katkı sağlamak. Her zaman daha iyiyi aramak. Tüm insanların yaşam kalitesini arttırmak için güncel teknolojiyi kullanmak. Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza karşı dürüst olmak, Eğitimi ve deneyimiyle yenilikçi çözümler üreten, takımın bir ferdiolduğunu ve kişisel katkısınıbilen, sorgulayan, sürekli gelişen insan kaynağı yaratmak, Çözümüretmek , uygulamak ve geliştirmek için varolmak, Sürekli gelişim ile “elimizden geleni değil, olması gerekeni” yapmak, Müşteri beklentilerini aşarak, müşterimemnuniyetini sağlamak, Kurumsal ticari faaliyetlerimize ve bireysel ilişkilerimize değer katmak, Faaliyetlerin isitem ve standartlara bağlamış bir kurum olmak, kurumiçinde merkez idemokratik bir yönetim anlayışı ile çalışmak.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş güvenliği, işçi sağlığı kurallarına ve TS – 18001 standardına uygun çalışma ortamları oluşturarak çalışanlarımızın ve bizimle birlikte bulunan müşterimizin, alt yüklenicilerimizin kazalara uğramalarını önlemek ve meslek hastalıklarından korumak amacıyla, iş güvenliği ve işçi sağlığı kuralları ile TS – 18001 standardına uygun çalışma ortamları oluşturuyor ve iyileştirmek için sürekli çabalıyoruz. İSG Yasal mevzuatının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirmek, tehlikelerimizi belirlemek, risklerimizi değerlendirerek yok etmek ya da kabul edilebilir seviyeye indirmek, tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek, güncel teknolojileri kullanarak çalışma ortamımızı güvenli ve sağlıklı hale getirmek, tüm çalışanların katılımı ile İSG yönetim proseslerini sürekli geliştirmek ve faaliyetlerimizi bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmek firmamızın İSG politikasıdır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri odaklı çalışma prensibinin tüm firma çalışanları tarafından uygulanmasını sağlamak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak, Projelerimizi, müşteri isteklerinin yanı sıra doğal çevreyle örtüşen, estetik yanı güçlü tasarımlar yapmak ve uygulamak, Firma geleneği olan “KALİTE” anlayışını her konuda en üst seviyeye getirmek, çalışanlarımızı eğitim programları ile desteklemek, Firma, Müşteri, Tedarikçi işbirliğinde uzun vadeli çalışma olanakları yaratmak, toplumda Kalite bilincinin yerleşmesinde gerekli katkıyı sağlamak, Ürün ve hizmetlerimizi belirlenen zamanlarda teslim etmek, düşük maliyet – yüksek kalite hedeflerini taşeronlarımızla birlikte gerçekleştirmek, İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almak, ürün / hizmetlerimizi müşteri kullanımı için her türlü güvenliği sağlayacak şekilde oluşturmak, Ürün kalitemizi etkileyen malzemeleri titizlikle seçmek uzun süreli kullanıma yönelik malzeme temininde bulunmak, Üst Yönetim olarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin,ISO 14001:2004 çevre yönetim sisteminin ve OHSAS 18001:2007 iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sisteminin sürekli gelişim döngüsü içinde etkin ve sürekli olarak işletilmesini sağlamak amacıyla gerekli kaynakları tesis etmek, her türlü desteği sağlamak ve taahhüt etmek.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamızın kalite politikasının diğer bir ayrılmaz parçası imalat, yapım ve taahhüt çalışmaları sırasında çevrenin korunmasıdır.Bu faaliyetler sahip olduğu ISO – 14001 sistemi ve gelişmiş teknikler çerçevesinde yürütülmektedir.Çevre yasalarının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirmek, havaya, suya ve toprağa olan çevre etkilerimizi izlemek, değerlendirmek, azaltmak, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek,güncel teknolojileri kullanarak çevreye zarar vermeden atıkların bertarafını veya geri kazanımını sağlamak,tüm çalışanların katılımı ile çevre yönetim sistemi proseslerini sürekli geliştirmek ve faaliyetlerimizi bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmek firmamızın çevre politikasıdır.