GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ
Güneş enerjisi sistemleri, kaynağı güneş olan ve güneşten aldığı kaynak ısıyı enerjiye dönüştürebilen sistemlere denir. Güneş ışığında faydalanmak için güneş enerjisi teknolojileri geliştirilmiştir. Bazı güneş enerjisi teknolojileri direkt olarak güneş ısısını enerji olarak kullanırken bazı güneş enerjisi teknolojileri güneş enerjisini elektriğe dönüştürerek enerji olarak kullanılmasını sağlar. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisi sistemleri diğer enerji sistemlerine göre daha çevreci ve daha doğayı koruyucu bir sistemdir. Diğer enerji sistemlerine göre çok daha düşük maliyetli olması sebebi ile son zamanların en çok tercih edilen enerji sistemleri arasında yer almaktadır.

Güneş Enerji Santrallerinin Ana Bileşenleri ;


Fotovoltaik (PV) Panel: Yarı iletken PV hücrelerin panel üzerinde birleştirilerek, gelen güneş ışınlarından doğru akım elektrik üretilmesini sağlar.
İnvertör: PV panellerin ürettiği doğru akım elektriğini, şebeke elektriğine çevirir.
Panel Taşıyıcı Sistemi: PV panel taşıyıcı sistemleri ve montaj aparatlarından oluşur.
BOS (Balance of System): Güneş Enerjisi santrallerinin Modül, İnverter ve konstrüksiyon dışındaki kısmı BOS (Balance of System) olarak adlandırılır. Altyapı, AG – OG Kablo, Konnektör, Paralelleme Panoları, Şalt Ekipmanları, Alçak Gerilim Pano ve Salt, Trafo Postası, Orta / Yüksek Gerilim Pano ve Salt, İnşaat İşleri, Tel Çitler, Aydınlatma, Kamera Sistemleri kısımlardan oluşur.
Güneş enerjisi santrali çalışma prensibi, üzerine ışık düşen malzemelerde gerçekleşen elektron hareketi yani fotovoltaik etki ilkesine dayanır. Fotovoltaik piller, üzerine düşen güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren yarı iletken malzemelerden oluşan düzenlerdir. İstenen güçte elektrik enerjisi üretimini sağlamak, merkezi şebekeye bağlı elektrik üretim sistemi ile mümkündür. Öncelikle üretilmek istenen enerji miktarı tespit edilir. Güneş ışınlarının fotovoltaik modüller üzerine temas etmesi ile DC elektrik enerjisi üretilir. Üretilen enerji, merkezi şebekeye bağlanabilen ve yüksek çevrim gücü olan invertörler aracılığı ile merkezi şebeke sistemine bağlanır. Böylelikle üretilen enerji doğrudan şebeke sistemine gönderilmiş olur.
Güneş enerjisi santralleri ile elektrik üretimi; kolay kurulum avantajının yanı sıra, uzun ömürlü, çevreci ve düşük işletme maliyeti avantajları ile kullanım kolaylığı sunan enerji üretim şeklidir. Güneşten elde edilen enerji aynı zamanda sürdürülebilir enerji özellik taşımaktadır. Yapılan analizler, güneş enerjisine yapılan yatırımın tarımdan daha kârlı olduğunu göstermektedir. Türkiye’nin iklim şartlarının oldukça elverişli olması ve diğer enerji yatırımlarına oranla güneş enerjisi santrallerinin fiyat avantajının olması, güneş enerjisi yatırımlarına olan ilgiyi gün geçtikçe arttırmaktadır.
Güneş enerji santrali kurmak için birçok malzeme kullanılmakta olup, güneş enerjisi santrali yatırım maliyeti de kullanılacak malzemeye göre çeşitlilik göstermektedir. GES Kurulum maliyetleri, zeminin özellikleri, yöresel olarak kar ve rüzgar yükü gibi faktörlerin değişkenlik göstermesi, arazinin eğimlerinin değişkenliği, kullanılan ekipmanlar ve tasarım durumuna göre her saha için farklılık gösteren bir konudur.
Proben Enerji anahtar teslimi Güneş Enerji Santralleri kurarak güneş enerjisini insanlığın kullanabileceği enerji kaynaklarına dönüştürmektedir.
Anahtar Teslimi Sistemler;
Yer seçimi,
Arazi geliştirme,
Ön fizibilite ve fizibilite raporu,
Danışmanlık hizmetleri,
Proje tasarımı ve İnşaat,
Devreye alma ve geçici kabul,
İşletme ve Bakım
24/7 sistem, herhangi bir arızaya en geç 24 saat içinde izleme ve cevap verme Arıza tespitinin ardından en geç 24 saat içinde arıza kurtarma Üç ayda bir periyodik bakım Düzenli olarak sistem performans değerlendirme raporu
alt